donderdag 15 oktober 2009

The ball needs to get rolling

Het balletje moet rollen

woensdag 9 september 2009

I saw a little nice lord beast

Ik zag een lieveheersbeestje

donderdag 13 augustus 2009

I dont bake there a ball from

Ik bak er geen bal van.

Icebearing throught the room

Door de kamer ijsberen

I aint waiting til Saint Jutmis

Ik ga niet wachten tot Sint Juttemis

woensdag 12 augustus 2009

maandag 10 augustus 2009

You are stack nuts

Jij bent stapelgek

zondag 9 augustus 2009

Sorry, I want to offer you my excuses

Sorry, ik wil je mijn excuses aanbieden

woensdag 5 augustus 2009

Rarity cabinet

Rariteitenkabinet

Try our tasty, typical Dutch snacks: bitter balls, krokets, little flames, fries on war and bear claws!

Proef onze lekkere, typisch Hollandse snacks: bitterballen, kroketten, vlammetjes, patat oorlog en bereklauw!

Lay it fast

Leg het vast

Do you maybe have some small money for me?

Heb je misschien wat kleingeld voor me?

It will be me a bad care

Het zal me een rotzorg zijn

dinsdag 4 augustus 2009

Jumping from the heel on the twig

Springen van hak op de tak

Just men underneath eachother

Gewoon mannen onder elkaar

we should'nt be milking out so much

We moeten het niet zo uitmelken

You shouldn't make people so black man

Je moet mensen niet zo zwartmaken

They're having you in the holes man

Ze hebben je in de gaten

maandag 3 augustus 2009

I am sitting there completely through

Ik zit er volledig doorheen

Don't lay there thunderhunting

Lig niet te donderjagen

That is sitting there fat inside

Dat zit er dik in

I disjumped the dance

Ik ben de dans ontsprongen

Don't do so by the hand

Doe niet zo bijdehand

The news is spreading like a walking fire

Het nieuws verspreidt zich als een lopend vuurtje

I'm laughing myself an accident

Ik lach mezelf een ongeluk